כחול | מגזין השייט והספורט הימי

ביטוח ימי הוא העתיק בענפי הביטוח, וראשית , כאשר פיתחו 12 התפתחותו המודרנית היא במאה ה־ הלומבארדים את שיטת ההלוואה הימית. לפי שיטה זו, היה סוחר המעוניין לייבא סחורה באונייה מעבר לים, יכול לקבל הלוואה, שהיה עליו לפרוע אם האונייה שהובילה את מטענו הגיעה ליעדה בשלום. היה והאונייה טבעה, היה הסוחר פטור מפירעון ההלוואה. בראשית דרכו, ביטוח ימי נחשב כהימור ולא כעסקה לגיטימית, עד שהוכשר בחוק הביטוח הימי האנגלי . 1601 הראשון, בשנת המשפט העברי הקדום לא פיגר גם הוא בתחום הביטוח הימי. הריב"ש (רבי יצחק בן ששת), מגדולי המשיבים , נשאל על ידי ר' משה גבאי 14 והפוסקים בן המאה ה־ ממיורקה, האם מותר וכשר הוא הסכם ביטוח. הריב"ש פוסק, שאכן הביטוח בצורת הלוואה, שפירעונה מותנה בשיבת הספינה בשלום - אסור ופסול בטעמי איסור ריבית (כידוע, אוסר המשפט העברי נטילת ריבית), "מאידך גיסא, ביטוח הנעשה על ידי תשלום פרמיות על ידי המבוטח, אם שולמו קודם ליציאת הספינה, אין בו כל פסול מכוח דין ריבית, אף אם קיבל המבוטח בסופו של דבר עשרת מונים יותר ממה ששילם כפרמיה". הביטוח הימי שמרני מטבעו ועובדה היא שבמשך מאות בשנים שמרה הפוליסה הסטנדרטית הישנה על צורתה ותוכנה, מבלי שההתפתחות הטכנולוגית והמסחרית נתנה בה אותותיה. החלפתה של פוליסה זו בפוליסה חדשה וחדישה בשנת , נבעה בעיקר מהחשש של האנגלים, אשר רואים 1982 עצמם כאפוטרופוסים המופקדים על הביטוח הימי בעולם, לאבד את ההגמוניה שלהם מימים ימימה בענף. חשש זה נבע בעיקר מהלחצים שהפעילו מדינות העולם השלישי ומוסדות האו"ם השונים בכיוון של ניסוח פוליסה חדשה ופשוטה בלשונה, אשר תענה על דרישות העיתים. בשל אופיו הבינלאומי של ענף הביטוח הימי נדחה בארץ הרעיון להחיל את חוק חוזה הביטוח על הביטוח הימי ולמעשה, כמעט כל 1981 התשמ"א- עו"ד אורי צחורי מדור משפטי קצת היסטוריה על ביטוח ימי / מהו אירוע "תאונתי" ו"בלתי צפוי"? פוליסה לביטוח ימי המונפקת בארץ כופפת את עצמה לחוק הביטוח - 1906 הימי האנגלי משנת 1906 The Marine Insurance Act . 2015 ותיקוניו משנת יצוין כי ביהמ"ש המחוזי בחיפה פסק כי פרק החבויות לנזקי גוף שבפוליסה הימית אינו "ביטוח ימי" ולכן כפוף לחוק חוזה הביטוח הישראלי. מהו אירוע "תאונתי ובלתי צפוי"? מהגדרת הביטוח הימי בחוק הסחר הימי העותומני- , אשר עדיין חל בישראל, עולה כי הפוליסה הימית 1863 מכסה "נזקים אשר עלולים לקרות כתוצאה מסיכונים ימיים לדברים הצפויים לסכנות הים". הגדרה זו דומה , על פיו 1906 להגדרת חוק הביטוח הימי האנגלי- "מתחייב המבטח לפצות את המבוטח… נגד אבדן ימי, כלומר סיכונים הכרוכים בפעילות ימית". ביטוח ימי אינו ביטוח "כל הסיכונים" אלא מכסה רשימת סיכונים המפורטת בפוליסה בלבד. הסיכון Perils of המסובך ביותר לפרשנות הוא "סכנות הים" - , ובעיקר לדרישות "תאונתיות" ו"בלתי צפוי" the sea ולהגדרות אלו מוקדשת רשימה זו. אין בנמצא הגדרה ממצה אחת למונח "סכנות הים" ופרשנותו היא פרי מאות שנות פסיקה אנגלית. החוק האנגלי מגדיר: "המונח 'סכנות הים' מתייחס רק לאירוע מקרי / תאונתי / בלתי צפוי, הוא אינו כולל את הפעולה הרגילה של רוח וגלים" וכולל גם הגדרה שלילית: "המבטח אינו חב לנזקים רגילים של בלאי, דליפות ושברים, נזק הנובע מטבע הבריה של החפץ או נזק מיכני שלא נגרם מסכנות הים". על מנת שאירוע יחשב כתאונה ימית, הוא אינו יכול להיות צפוי, כמו נזקי בלאי, שחיקה ועייפות חומר, שהינם תהליכים הדרגתיים שניתן לעצרם ע"י תחזוקה נכונה ובהעדרה תהיה התוצאה צפויה. כך, יתרים ("ונטות") שלא מוחלפים סופם שיגרמו לנפילת תורן. תחתית ספינת ברזל הולכת ונאכלת ואם לא יוחלפו 2021 י ולי /// כחול 48

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=